NAGYBÖJT II. VASÁRNAP

2023.03.05

NAGYBÖJT II. VASÁRNAP


1384. Hirdetéseink    2023. március 5.

1.  A Karitász idén az idei nagyböjtre is meghirdette a tartós élelmiszergyűjtést. A gyűjtés időpontja: március 12-től 19. vasárnapig

2.  Nagyböjt péntekein keresztutat járunk templomunkban 17:15-kor. A gyermekek részvételével tartott imádságos félóra a keresztény együttérzés lelkületét alakítja ki bennünk. Kérem a kedves Szülőket, segítsék gyermekeiket, hogy igazi részvétteljes lelkületre tehessenek szert. Mai világunkban oly sok az erőszak, a részvétlenség, közöny, mely csak pusztulást eredményez. Ezt látják gyermekeik a TV-ben, élik meg sokszor a mindennapok durvaságaiban.

A keresztútjárás segít, hogy megtanuljuk az áldozatos engesztelő szeretetet az irgalmas Jézustól.

Kérem, hogy hozzák el gyermekeiket!

3.   A Személyi jövedelemadóról minden adót fizető állampolgár rendelkezhet annak érdekében, hogy az általa egyébként is befizetett (vagy levont) adójából, a befizetett adó-   

1 %-át a Magyar Katolikus Egyháznak, a másik- 
1 %-ot a Szent Adalbert Misszió Alapítványnak adja át az Adóhivatal.
Kérjük, hogy híveink és ismeretségi körük Egyházunkat és Alapítványunkat ezen az úton is segítsék! Amennyiben az adózó állampolgár erről nem rendelkezik, úgy teljes adója az állami központi költségvetésbe folyik be és még ezzel a kis résszel sem Egyházunkat támogatja.
Emlékeztetőül
a Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
a Szent Adalbert Misszió Alapítvány adószáma: 18065530-1-43
HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK GONDOSKODÓ JÓSÁGUKAT, ISTEN FIZESSE MEG!