Szeretettel köszöntünk honlapunkon!

Szent Adalbert Plébánia

Boldog Meszlényi Zoltán Templom

Templom, plébánia, urnatemető egy helyen

AKADÁLYMENTESÍTETT

1119 Budapest, Etele út 3

MISEREND

a Boldog Meszlényi Zoltán Templomban

Hétfő, kedd szerda és csütörtök:
7:00 és 8:00
Péntek:
8:00 és 18:00
Szombat:
8:00, 16:00* és 18:00 
Vasárnap: 
7:00, 8:00, 9:00**, 10:30 és 18:00
Adventi időben roráték hétfőtől péntekig reggel 6 órakor vannak és 7 órai szentmise elmarad. 
*Koreai közösség miséje
**Gyerekmise a nyári szünetben elmarad.
A fentiektől eltérő miserend külön kerül meghirdetésre.

PLÉBÁNIA IRODA

Telefon: +36 1 790 2908 / 11
Hivatalos órák az irodában:
Kedd 10.15 -12:00 és 16:00-18:00
Csütörtök 10:15 -12:00 és 16:00-18:00
Kisebb ügyekben a szentmisék előtt és után.

URNATEMETŐ IRODA

a Szent Adalbert Plébánián

Telefon: +36 1 790 2908 / 12
Hivatalos órák az irodában:
Kedd 15:00-18:00
Csütörtök 15:00-18:00
ALTEMPLOM ÉS URNATEMETŐ
Nyitvatartás:
Kedd 15:00-08:00*
Csütörtök 15:00-18-00*
*Nyitás kérhető az urnairodában.
Szombat 15:30-17:30

Aktuális hirdetéseink

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!

Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!

Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.

Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.

Ámen.

A látogatás hivatalos programja itt megtekinthető.

A látogatással kapcsolatos hírek itt megtekinthetőek.


NAGYBÖJT V. VASÁRNAP


1387. Hirdetéseink    2023. március 26.

1.  Ma országos gyűjtés van a szentföldi keresztények és szent helyek támogatására.Hálásan köszönjük mindenkinek adományát, aki bekapcsolódott a Karitász idei nagyböjtre hirdetett tartós élelmiszergyűjtésébe.

2.  Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz. A szentmiséken barkát szentelünk. A nagymise fél 11-kor lesz.Hétfőn Szűz Mária jegyesének, Szt. Józsefnek ünnepe lesz. Szentmise lesz reggel 7-kor és 8-kor.

3.  Templomunk húsvéti díszítéséhez kérjük a testvérek adományait, melyet el-helyezhetnek a kihelyezett perselyekben, vagy odaadhatják a sekrestyében vagy az irodában.

4.  Nagyböjt péntekein keresztutat járunk templomunkban 17:15-kor. A gyermekek részvételével tartott imádságos félóra a keresztény együttérzés lelkületét alakítja ki bennünk. Kérem a kedves Szülőket, segítsék gyermekeiket, hogy igazi részvétteljes lelkületre tehessenek szert. Mai világunkban oly sok az erőszak, a részvétlenség, közöny, mely csak pusztulást eredményez. Ezt látják gyermekeik a TV-ben, élik meg sokszor a mindennapok durvaságaiban.

A keresztútjárás segít, hogy megtanuljuk az áldozatos engesztelő szeretetet irgalmas az Jézustól.

Kérem hozzák el gyermekeiket! 

Aktuális kiadványaink itt elérhetőek:

Plébánialap


Pár hét múlva kell beíratni az általános iskolákba a tanköteles korú gyerekeket

NE FELEDJÜK, HA MÁR EDDIG IS SOKAT TETTÜNK GYERMEKÜNK, UNOKÁNK LELKI FEJLŐDÉSÉÉRT, HOGY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN AZ ÓRARENDBE IKTATOTT HITTAN OKTATÁS IS VAN. 

A BEIRATKOZÁSNÁL NE FELEJTKEZZÜNK ERRE IS JELENTKEZNI!

"A lelkünkkel kell látni" – az ajánló videó itt megtekinthető.

A 2023/2024 tanévre a beiratkozást 2023. április 21-én és 22-án (csütörtök-pénteken) tartják az általános iskolák.

A beiratkozás napját megelőzően javasolt a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén az adatok online beküldése, mert így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

Az adatok előzetesen online módon történő beküldési lehetőségének ideje:

2023. április 5. (szerda) 0:00 – 2023. április 21. (péntek) 12:00

A beiratkozással kapcsolatos részletes információkról az általános iskolák adnak tájékoztatást.

A kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményekről, körzethatáraikról az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Ugyanitt van lehetőség tájékozódni a kiválasztani szándékozott általános iskoláról az iskola nevére keresve.

Nem körzetes felvételről az adott iskola igazgatója dönt, erről írásban kell értesítenie a szülőket. A döntés ellen tizenöt napon jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozva jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani, ezt már az iskola fenntartója bírálja el,


Március 18-én, szombaton 16 órakor volt az első koreai szentmise templomunkban.

3월 18일 토요일 오후 4시, 우리 교회에서 첫 한인 미사가 있었습니다.

On Saturday, March 18, at 4:00 PM, the first Korean mass was held at our church.