Aktuális hirdetéseink

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

Hirdetéseink    2024. április 14.

1.  Közeledik az iskolákban a beiratkozásnak napjai. Bíztassuk ismerőseinket, barátainkat, hogy a beiratkozásnál válasszák a katolikus hittant.

2. Április 23-án kedden ünnepeljük majd plébániánk védőszentjének, Szent Adalbert vértanú püspöknek ünnepét. Az ünnepi szentmisét, melyre szeretettel várjuk espereskerületünk papjait is, az ünnep napján 19:15-kor Balogh Attila, egyházmegyénk pasztorális helynöke, a szeminárium rektora fogja bemutatni.

3. Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk adónk 2 x 1 százalékáról. Kérjük, hogy adónk 1 százalékát ajánljuk fel a Magyar Katolikus Egyháznak (0011). Szeretettel ajánljuk a Szent Adalbert Misszió Alapítványt, melynek adószáma: 18065530-1-43.ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Hirdetéseink    2024. április 7.

1.  Ma húsvét nyolcadának záró napja van, mely napot Szent II. János Pál pápa Isten irgalmasságának ünnepének rendelt.

2. Április 8-án hétfőn ünnepeljük idén Urunk születésének hírüladásának ünnepét, melyet kedvesen Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének nevezünk.

3. A holnapi nappal a hitoktatás plébániánkon szokott rend szerint folytatódik.

4. Pénteken az esti szentmise után az Örmény Önkormányzat szervezésében program lesz a plébánia nagytermében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatóak.

5. Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk adónk 2 x 1 százalékáról. Kérjük, hogy adónk 1 százalékát ajánljuk fel a Magyar Katolikus Egyháznak (0011). Szeretettel ajánljuk a Szent Adalbert Misszió Alapítványt, melynek adószáma: 18065530-1-43.

6. Közelednek az iskolákban a beiratkozásnak napjai. Bíztassuk ismerőseinket, barátainkat, hogy a beiratkozásnál válasszák a katolikus hittant.

7. Április 23-án kedden ünnepeljük majd plébániánk védőszentjének, Szent Adalbert vértanú püspöknek ünnepét. Az ünnepi szentmisét - melyre szeretettel várjuk espereskerületünk papjait is - az ünnep napján 19:15-kor Balogh Attila, egyházmegyénk pasztorális helynöke, a szeminárium rektora fogja bemutatni.

8. Hirdetem előre, hogy április 28-án a 9-es szentmise keretében lesz templomunkban az elsőáldozás. 13 gyerek készül a Jézussal való találkozásra. Imádsággal gondoljunk rájuk.


Korábbi hirdetéseink

HÚSVÉTVASÁRNAP

Hirdetéseink    2024. március 31.

1.  Köszönök mindenkinek minden segítséget és támogatást, ami lehetővé tette, hogy méltón tudtuk megünnepelni Urunk halálának és feltámadásának szent napjait.

2.  Húsvéthétfőn szentmise lesz templomunkban 8-kor és 10:30-kor, mely szentmisét a novemberi halottjainkért ajánljuk fel.

3.  Héten elsőpéntek lesz. Az esti szentmise előtt fél órával a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

4.  Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk adónk 2 x 1 százalékáról. Kérjük, hogy adónk 1 százalékát ajánljuk fel a Magyar Katolikus Egyháznak (0011). Szeretettel ajánljuk a Szent Adalbert Misszió Alapítványt, melynek adószáma: 18065530-1-43.

5.  Kívánok mindenkinek áldott és örömteli húsvéti ünnepet.


VIRÁGVASÁRNAP

Hirdetéseink    2024. március 24.

1.  Húsvéti képeslapok kaphatóak a sekrestyében.

2. Kérjük a testvérek támogatását a húsvéti előkészületekre és a családok támogatására, melyet a kihelyezett kosarakba tehetünk.

3. Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk adónk 2 x 1 százalékáról. Kérjük, hogy adónk 1 százalékát ajánljuk fel a Magyar Katolikus Egyháznak (0011). Szeretettel ajánljuk a Szent Adalbert Misszió Alapítványt, melynek adószáma: 18065530-1-43.

03.25. – 27.: Nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán templomunkban lesz este 6-kor is szentmise. A szentmise prédikációjának keretében húsvéti ráhangolódást tartok.

03.28. Nagycsütörtök:

Reggel nincs szentmise a templomokban.

10 órakor a Szt. István Bazilikában ünnepi szentmise keretében áldja meg az olajokat Bíboros Főpásztorunk, melyet az idei évben a szentségek kiszolgálásakor használni fogunk.

Este 6-kor lesz szentmise templomunkban az utolsó vacsora emlékére.

03.29. Nagypéntek:

Szigorú böjti nap.

Délután 3 órakor lesz keresztút, este 6-kor szertartás templomunkban Urunk halálára emlékezve.

03.30. Nagyszombat: Templomunk szent sír látogatásra nyitva 7-től a szertartás kezdetéig.

03.30. Húsvét vigília: Az ünnepi szertartás este 6-kor fog kezdődni.

03.31.: Húsvét ünnepe

Templomunkban vasárnapi miserendet tartunk. a 10:30-as szentmise keretében Mozart Koronázási miséje hangzik fel. A délelőtti szentmisék után ételszentelést tartunk.

Urnatemetőnk nyitvatartása: de. 10-12, ill. 16-17:30

04.01. Húsvéthétfő

Szentmise lesz templomunkban 8-kor és 10:30-kor, mely szentmisét a novemberi halottjainkért ajánljuk fel.NAGYBÖJT 5. VASÁRNAP

Hirdetéseink    2024. március 17.

1. Ma országos gyűjtés van a szentföldi keresztények és szent helyek támogatására.

2. Kedden Szent József ünnepe lesz.

3. Pénteken keresztutat végzünk 17:15-kor templomunkban.

4. Húsvéti képeslapok kaphatóak a sekrestyében.

5. Kérjük a testvérek támogatását a húsvéti előkészületekre és a családok támogatására, melyet a kihelyezett kosarakba tehetünk.

6. Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk adónk 2 x 1 százalékáról. Kérjük, hogy adónk 1 százalékát ajánljuk fel a Magyar Katolikus Egyháznak (0011). Szeretettel ajánljuk a Szent Adalbert Misszió Alapítványt, melynek adószáma: 18065530-1-43.

03.24. Virágvasárnap: Az ünnepi szentmise barkaszenteléssel a 10:30-as szentmise keretében lesz. A szentmise jó idő esetén a templom előtti téren kezdődik.

03.25. – 27.: Nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán templomunkban lesz este 6-kor is szentmise. A szentmise prédikációjának keretében húsvéti ráhangolódást tartok.

03.28. Nagycsütörtök: Este 6-kor lesz szentmise templomunkban az utolsó vacsora emlékére.

03.29. Nagypéntek: Délután 3 órakor lesz keresztút, este 6-kor szertartás templomunkban Urunk halálára emlékezve.

03.30. Nagyszombat: Templomunk szent sír látogatásra nyitva 7-től a szertartás kezdetéig.

03.30. Húsvét vigilia: Az ünnepi szertartás este 6-kor fog kezdődni.

03.31. Húsvét ünnepe:

Templomunkban vasárnapi miserendet tartunk. a 10:30-as szentmise keretében Mozart Koronázási miséje hangzik fel. A szentmisék után ételszentelést tartunk.

Urnatemetőnk nyitvatartása: de. 10-12 ill. 16-17:30

04.01. Húsvéthétfő:

Szentmise lesz templomunkban 8-kor és 10:30-kor, mely szentmisét a novemberi halottjainkért ajánljuk fel.


NAGYBÖJT 4. VASÁRNAP

Hirdetéseink    2024. március 10.

1. Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk 17:15-kor templomunkban.

2. A héten hétfőtől csütörtökig templomunkban a reggel 8-as mise elmarad.

3. Március 15-én (pénteken) templomunkban nem lesz reggel 7-kor szentmise. A keresztutat, amit este 17:15-kor végzünk, hazánkért ajánljuk fel nemzeti ünnepünkön.

4. Püspöki Konferenciánk idén is kéri, hogy tartós élelmiszergyűjtéssel készüljünk húsvét ünnepére. Így kérjük a testvéreket, hogy tartós élelmiszer felajánlásainkat ma estig hozzuk el templomunkba.

5. Húsvéti képeslapok kaphatóak a sekrestyében.

6. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a szentföldi keresztények és szent helyek támogatására.

7. Kérjük a testvérek támogatását a húsvéti előkészületekre és a családok támogatására, melyet a kihelyezett kosarakba tehetünk.


NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP

Hirdetéseink    2024. március 3.

1. Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk 17:15-kor templomunkban.

2. Ma az esti szentmisén az imperfectum együttes látja el a zenei szolgálatot, majd a szentmise után zenés nagyböjti áhítatot vezetnek.

3. Hétfőn lesz Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök ünnepe, mely templomunk búcsúnapja. Az ünnepi szentmise este 6-kor lesz, melyet Lambert Zoltán atya fog bemutatni.

4.. Nagyböjti triduum (lelkigyakorlatos napok) lesz templomunkban március 7 és 9 között az esti szentmise keretében. A prédikációt tartja Ft. Frankó Tamás atya, az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora.

5. Püspöki Konferenciánk idén is kéri, hogy tartós élelmiszergyűjtéssel készüljünk húsvét ünnepére. Így kérjük a testvéreket, hogy tartós élelmiszer fel-ajánlásainkat márc. 3 és 10. között hozzuk el templomunkba.

6. Március 15-én (pénteken) templomunkban nem lesz reggel 7-kor szentmise. A keresztutat, amit este 17:15-kor végzünk, hazánkért ajánljuk fel nemzeti ünnepünkön.

7. Hirdetem előre, hogy a nagyhéten hétfőn, kedden és szerdán este 6-kor is lesz szentmise templomunkban, mely misék keretében húsvétra felkészítő prédikációt tartok.

8. A szent három nap (márc. 28-30.) szertartásai este 6-kor kezdődnek templomunkban.


NAGYBÖJT 2. VASÁRNAP

Hirdetéseink    2024. február 25.

1. Ma országos gyűjtés van a katolikus iskolák javára.

2. Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk 17:15-kor templomunkban.

3. A héten elsőpéntek lesz, a keresztút után a szentmise előtt a Jézus Szíve litániát imádkozzuk közösen.

4. Jövő vasárnap a 10:30-as szentmisét a Mária Rádió templomunkból közvetíti.

5. Március 3-án vasárnap az esti szentmisén az imperfectum együttes látja el a zenei szolgálatot, majd a szentmise után zenés nagyböjti áhítatot vezetnek.

6. Március 4-én hétfőn lesz Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök ünnepe, mely templomunk búcsúnapja. Az ünnepi szentmise hétfőn este 6-kor lesz, melyet Lambert Zoltán atya fog bemutatni.

7. Nagyböjti triduum (lelkigyakorlatos napok) lesz templomunkban március 7 és 9 között az esti szentmise keretében. A prédikációt tartja Ft. Frankó Tamás atya, az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora.

8. Püspöki Konferenciánk idén is kéri, hogy tartós élelmiszergyűjtéssel készüljünk húsvét ünnepére. Így kérjük a testvéreket, hogy tartós élelmiszer felajánlásainkat márc. 3 és 10. között hozzuk el templomunkba.

.

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP

Hirdetéseink    2024. február 18.

1. Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk 17:15-kor templomunkban.

2. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára.


ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

Hirdetéseink    2024. február 11.

1. Ma a Lourdes-i jelenések évfordulója és egyben a betegek világnapja van.

2. Ma az esti szentmise után jótékonysági koncert lesz templomunkban a Budapesti Vonósok felajánlásából. A koncert végén adományainkkal a Kárpátaljai Családokért Egyesületet támogatjuk. Osszuk meg az eseményt főleg azon ismerőseinkkel, kik nyitottak a komoly zene iránt.

3. Február 14-én szerdán lesz hamvazószerda, vagyis a húsvétot megelőző szent 40 nap első napja. Szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy 14 éves kortól vonatkozik ránk a hústilalom, valamint 18- és 60 év között a napi 3 étkezés egyszeri jóllakással megengedett számunkra. Felmentést kapnak ez alól a betegek és a menzán étkezők. Hamvazószerdán szentmise van templomunkban 7-kor, 8-kor, valamint este 6-kor.

4. Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk 17:15-kor templomunkban.

Betegek kenete:

A betegek szentségét azok a hívek (megkereszteltek) kaphatják, akik betegség vagy öregség miatt veszélyben forognak, ha ez a veszély nem is közvetlen életveszély. A szentség erőt ad a szenvedés elviseléséhez, egyesíti a beteget Krisztus szenvedésével önmaga és az Egyház javára, esetleg hozzásegít a gyógyuláshoz, a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. A halállal nem ér véget életünk, hanem más módon folytatódik, ezért fontos, hogy szeretteink ne haljanak meg a bűnbánat szentsége (gyónás) és a betegek szentsége nélkül.


ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

Hirdetéseink    2024. február 4.

1.  Ma Szent Balázs vértanú emléknapja lesz, ezért a hétvégi szentmisék végén Balázs-áldásban részesítjük a híveket.

2.  Templomunkban a betegek kenetét február 11-én fogjuk kiszolgáltatni. Február 11. a Lourdes-i jelenések évfordulója és egyben a betegek világnapja. 
A betegek kenetét felvevőknek felkészítő prédikációs szentmise lesz február 9-én, pénteken az esti szentmise keretében.
Február 11-én a 7-es, 8-as és a fél 11-es mise keretében szolgáltatjuk ki a szentséget.
Lehetőség szerint hívjuk fel érintett testvéreink figyelmét a szentség felvételének fontosságára, valamint ha tehetjük, segítsük őket a templomba való eljutásukban.   
 

3.  Február 11-én az esti szentmise után jótékonysági koncert lesz templomunkban a Budapesti Vonósok felajánlásából. A koncert végén adományainkkal a Kárpátaljai Családokért Egyesületet támogatjuk. Osszuk meg az eseményt főleg azon ismerőseinkkel, kik nyitottak a komolyzene iránt.

4.  Február 14-én, szerdán lesz hamvazószerda, vagyis a húsvétot megelőző szent 40 nap első napja. Szigorú böjti nap, ami azt jelenti, hogy 14 éves kortól vonatkozik ránk a hústilalom, valamint 18- és 60 év között a napi 3 étkezés egyszeri jól-lakással megengedett számunkra.

Hamvazószerdán szentmise van templomunkban 7-kor, 8-kor, vala-mint este 6-kor.

Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk 17:15-kor templomunkban.


ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

Hirdetéseink    2024. január 28.

1.  Héten elsőpéntek lesz. Az esti szentmise előtt 17:30-kor a Jézus Szíve litániát közösen imádkozzuk.

2.  Pénteken Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Az esti ünnepi szentmise keretében szentelünk gyertyákat.

3.  Kérem a testvérek segítségét, hogy pénteken a szentmisét követően leszedjük templomunk karácsonyi díszítését.

4.  Jövő szombaton Szent Balázs vértanú emléknapja lesz, ezért a hétvégi szentmisék végén Balázs-áldásban részesítjük a híveket.

5.  Templomunkban a betegek kenetét február 11-én fogjuk kiszolgáltatni. Február 11. a Lourdes-i jelenések évfordulója és egyben a betegek világnapja. 
A betegek kenetét felvevőknek felkészítő prédikációs szentmise lesz február 9-én, pénteken az esti szentmise keretében.
Február 11-én a 7-es, 8-as és a fél 11-es mise keretében szolgáltatjuk ki a szentséget.
Lehetőség szerint hívjuk fel érintett testvéreink figyelmét a szentség felvételének fontosságára, valamint ha tehetjük, segítsük őket a templomba való eljutásukban.   
 

6.  Február 11-én az esti szentmise után jótékonysági koncert lesz templomunkban a Budapesti Vonósok felajánlásából. A koncert végén adományainkkal a Kárpátaljai Családokért Egyesületet támogatjuk. Osszuk meg az eseményt főleg azon ismerőseinkkel, kik nyitottak a komolyzene iránt.

Betegek kenete:

A betegek szentségét azok a hívek (megkereszteltek) kaphatják, akik betegség vagy öregség miatt veszélyben forognak, ha ez a veszély nem is közvetlen életveszély. A szentség erőt ad a szenvedés elviseléséhez, egyesíti a beteget Krisztus szenvedésével önmaga és az Egyház javára, esetleg hozzásegít a gyógyuláshoz, a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. A halállal nem ér véget életünk, hanem más módon folytatódik, ezért fontos, hogy szeretteink ne haljanak meg a bűnbánat szentsége (gyónás) és a betegek szentsége nélkül.

.

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

Hirdetéseink    2024. január 21.

Ma Isten Igéjének vasárnapja van, ami egyben a keresztények egységéért végzett imahét kezdete. 

A kerületi közös imaalkalmak rendje megtalálható a hirdetőtáblán és honlapunkon.


ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

Hirdetéseink    2024. január 14.

1.  Csütörtökön Szent Margit ünnepe lesz, aki a hazánkért végzett imádság és engesztelés példaképe.

2. Jövő vasárnap Isten Igéjének vasárnapja lesz, ami egyben a keresztények egységéért végzett imahét kezdete.


ÉVKÖZI 1. VASÁRNAP

Hirdetéseink    2024. január 7.

1.  A héten a plébániai hitoktatás a megszokott rend szerint folytatódik.

2. A betegek kenetét febr. 11-én vasárnap, a Lourdes-i jelenések évfordulóján, a betegek világnapján fogjuk kiszolgáltatni.

Mozgó ünnepeink 2024-ben

Február 11. (évközi 6. vasárnap): Farsang utolsó vasárnapja.

Február 14. Hamvazószerda: a negyvennapi szent böjt kezdete. Szigorú böjti nap!

Március 29. Nagypéntek: Urunk Jézus Krisztus kereszthalála. Szigorú böjti nap!

Március 31. Húsvét: Urunk Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe.

Május 12-én a mi Urunk Jézus Krisztus mennybemenetelét ünnepeljük.

Május 19. Pünkösd: a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük.

Június 2. Úrnapja a legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepe.

December 1. Advent: a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelének első vasárnapja, kinek tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ámen.


Plébániánk kiemelt ünnepei idén:

  • június 21. Tóni atya pappá szentelésének 50. évfordulója (aranymise)
  • október. 31. templomunk felszentelésének 10. évfordulójaSZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

Hirdetéseink    2023. december 31.

1.  Héten elsőpéntek lesz. Az esti szentmise előtt 17:30-kor a Jézus Szíve litániát közösen imádkozzuk.

2. Kívánok mindenkinek Isten áldásában gazdag új évet!

GONDOLKOZZUNK!

Mit is szoktunk kívánni az új év beköszöntével?

Hát azt, hogy BÚÉK! Azaz, Boldog Új Évet Kívánok!

DE mi lenne, ha ennél többet kívánnánk?

Egyszerű. Bízzad Újra Életedet Krisztusra!

ADVENT 4. VASÁRNAP

Hirdetéseink    2023. december 24.

1.  Köszönöm szépen a testvérek segítségét mindazoknak, akik részt vettek a rorate szentmisék szervezésében, valamint mindazoknak akik segítettek a templom karácsonyra való feldíszítésében.

2. Kívánok mindenkinek áldott, békés Karácsonyt!


Mégkorábbi hirdetéseink