Urnatemető

A Te címed

MISEREND

a Boldog Meszlényi Zoltán Templomban

Hétfő,kedd szerda és csütörtök:
7:00 és 8:00
Péntek és szombat:
8:00 és 18:00 
Vasárnap: 
7:00, 8:00, 9:00*, 10:30 és 18:00
Adventi időben roráték hétfőtől csütörtökig reggel 6 órakor vannak. 
*Gyerekmise a nyári szünetben elmarad.
A fentiektől eltérő miserend külön kerül meghirdetésre.

PLÉBÁNIA IRODA

a Szent Adalbert Plébánián

Telefon: +36 1 790 2908 / 11
Hivatalos órák az irodában:
Kedd 10.15 -12.00 és 16.00-18.00
Csütörtök 10.15 -12.00 és 16.00-18.00
Kisebb ügyekben a szentmisék előtt és után.

URNATEMETŐ IRODA

a Szent Adalbert Plébánián

Telefon: +36 1 790 2908 / 12
Hivatalos órák az irodában:
Kedd 15.00-18.00
Csütörtök 15.00-18.00

ALTEMPLOM ÉS URNATEMETŐ

Nyitva tartás:

Kedd 15.00-18.00* 
Csütörtök 15.00-18.00*
*A nyitás kérhető az urnairodában.
Szombat 16:30-17:30

MISEREND

a Boldog Meszlényi Zoltán Templomban


Hétfő, kedd, szerda és csütörtök:

7:00 és 8:00

Péntek és szombat:

8:00 és 18:00

Vasárnap:

7:00, 8:00, 9:00*, 10:30 és18:00

Adventi időben roráték hétfőtől csütörtökig reggel 6 órakor vannak.

*Gyerekmise, a nyári szünetben elmarad.

A fentiektől eltérő miserend külön kerül meghírdetésre.

PLÉBÁNIA IRODA

a Szent Adalbert Plébánián


Telefon: +36 1 790 2908 / 11  

Hivatalos órák az irodában:

Kedd 10.15 -12.00 és 16.00-18.00

Csütörtök 10.15 -12.00 és 16.00-18.00

Kisebb ügyekben a szentmisék előtt és után.


Templom, plébánia, urnatemető egy helyen

AKADÁLYMENTESÍTETT

1119 Budapest, Etele út 3

Akik méltók lesznek a feltámadásra Mit ér a hitünk?

Hitünk értékét azon cselekedeteink mutatják, amelyeket senki sem fizet vissza nekünk; sem pénzzel, sem ellenszolgáltatással, sem köszönettel. Hitünk mértékét tehát azok a jótettek jelzik, amelyeket senki sem tart számon az emberek közül. Ez a mérték a mi emberségünk. Máskülönben azok közé a farizeusok közé tartoznánk, akik az útkereszteződéseknél alamizsnát osztogatnak, hogy lássák őket. 

Április 18-án és 19-én kell beíratni az általános iskolákba a tanköteles korú gyerekeket

NE FELEDJÜK, HA MÁR EDDIG IS SOKAT TETTÜNK GYERMEKÜNK, UNOKÁNK LELKI FEJLŐDÉSÉÉRT, HOGY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN AZ ÓRARENDBE IKTATOTT HITTAN OKTATÁS IS VAN. 

A BEIRATKOZÁSNÁL NE FELEJTKEZZÜNK ERRE IS JELENTKEZNI!

"A lelkünkkel kell látni" – az ajánló videó itt megtekinthető.

A 2024/2025 tanévre a beiratkozást 2024. április 18-án és 19-én (csütörtök-pénteken) tartják az általános iskolák.

A beiratkozás napját megelőzően javasolt a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén az adatok online beküldése, mert így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

A beiratkozással kapcsolatos részletes információkról az általános iskolák adnak tájékoztatást.

A kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményekről, körzethatáraikról az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Ugyanitt van lehetőség tájékozódni a kiválasztani szándékozott általános iskoláról az iskola nevére keresve.

Nem körzetes felvételről az adott iskola igazgatója dönt, erről írásban kell értesítenie a szülőket. A döntés ellen tizenöt napon jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozva jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani, ezt már az iskola fenntartója bírálja el,

"Szent Balázs vértanú püspök közbenjárására óvjon meg az Isten mindenféle bajtól és a torokbajtól!"

MISEREND

a Boldog Meszlényi Zoltán Templomban

Hétfő, kedd szerda és csütörtök:
7:00 és 8:00
Péntek: 8:00 és 18:00
Szombat:
8:00, 16:00* és 18:00 
Vasárnap: 
7:00, 8:00, 9:00**, 10:30 és 18:00
Adventi időben roráték hétfőtől péntekig reggel 6 órakor vannak és 7 órai szentmise elmarad. 
*Koreai közösségi miséje
**Gyerekmise a nyári szünetben elmarad.
A fentiektől eltérő miserend külön kerül meghirdetésre.

MISEREND

a Boldog Meszlényi Zoltán Templomban

Hétfő, kedd szerda és csütörtök:
7:00 és 8:00
Péntek:
8:00 és 18:00
Szombat:
8:00, 16:00* és 18:00
Vasárnap: 
7:00, 8:00, 9:00**, 10:30 és 18:00
Adventi időben roráték hétfőtől péntekig reggel 6 órakor vannak és 7 órai szentmise elmarad.
*Koreai mise 
**Gyerekmise a nyári szünetben elmarad.
A fentiektől eltérő miserend külön kerül meghirdetésre.

URNATEMETŐ IRODA

a Szent Adalbert Plébánián

Telefon: +36 1 790 2908 / 12
Hivatalos órák az irodában:
Kedd 15:00-18:00
Csütörtök 15:00-18:00
ALTEMPLOM ÉS URNATEMETŐ
Nyitvatartás:
Kedd 15:00-08:00*
Csütörtök 15:00-18-00*
*Nyitás kérhető az urnairodában.
Szombat 15:30-17:30

NAGYBÖJT III. VASÁRNAP


1385. Hirdetéseink    2023. március 12.

1.  Nemzeti ünnepünkön (márc. 15.) szentmise templomunkban csak reggel 8-kor lesz.

2.  A Karitász az idei nagyböjtre is meghirdette a tartós élelmiszergyűjtést. Kérjük a testvérek adományait március 19. vasárnapig. 

3.  Bíboros Főpásztorunk ajánlásával plébániánk lett a koreai közösség otthona. Fogadjuk őket szeretettel. Szombatonként délután 4-kor ezért koreai szentmise lesz templomunkban.  

4.  Templomunk húsvéti díszítéséhez kérjük a testvérek adományait, melyet elhelyezhetnek a kihelyezett perselyekben, vagy odaadhatják a sekrestyében vagy az irodában. Nagyböjt péntekein keresztutat járunk templomunkban 17:15-kor. A gyermekek részvételével tartott imádságos félóra a keresztény együttérzés lelkületét alakítja ki bennünk. Kérem a kedves Szülőket, segítsék gyermekeiket, hogy igazi részvétteljes lelkületre tehessenek szert. Mai világunkban oly sok az erőszak, a részvétlenség, közöny, mely csak pusztulást eredményez. Ezt látják gyermekeik a TV-ben, élik meg sokszor a mindennapok durvaságaiban. 

5.  Nagyböjt péntekein keresztutat járunk templomunkban 17:15-kor. A gyermekek részvételével tartott imádságos félóra a keresztény együttérzés lelkületét alakítja ki bennünk. Kérem a kedves Szülőket, segítsék gyermekeiket, hogy igazi részvétteljes lelkületre tehessenek szert. Mai világunkban oly sok az erőszak, a részvétlenség, közöny, mely csak pusztulást eredményez. Ezt látják gyermekeik a TV-ben, élik meg sokszor a mindennapok durvaságaiban.

A keresztútjárás segít, hogy megtanuljuk az áldozatos engesztelő szeretetet az irgalmas Jézustól.

Kérem, hogy hozzák el gyermekeiket!

1 %-át a Magyar Katolikus Egyháznak, a másik- 
1 %-ot a Szent Adalbert Misszió Alapítványnak adja át az Adóhivatal.
Kérjük, hogy híveink és ismeretségi körük Egyházunkat és Alapítványunkat ezen az úton is segítsék! Amennyiben az adózó állampolgár erről nem rendelkezik, úgy teljes adója az állami központi költségvetésbe folyik be és még ezzel a kis résszel sem Egyházunkat támogatja.
Emlékeztetőül
a Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
a Szent Adalbert Misszió Alapítvány adószáma: 18065530-1-43
HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK GONDOSKODÓ JÓSÁGUKAT, ISTEN FIZESSE MEG!


A vasárnapi gyerekmisére már megérkeztek a Mikulás zsákjai.

Portfólió

Elem
Elem
Elem
Elem

Meggondolásra

Mit ér a hitünk?

Hitünk értékét azon cselekedeteink mutatják, amelyeket senki sem fizet vissza nekünk; sem pénzzel, sem ellenszolgáltatással, sem köszönettel. Hitünk mértékét tehát azok a jótettek jelzik, amelyeket senki sem tart számon az emberek közül. Ez a mérték a mi emberségünk. Máskülönben azok közé a farizeusok közé tartoznánk, akik az útkereszteződéseknél alamizsnát osztogatnak, hogy lássák őket. 

Június 8-án gyászmisével búcsúztunk Szuna Istvántól, urnatemető irodánk vezetőjétől, akit temetési szertartás keretében helyeztünk végső nyugalomra urnatemetőnkben. Nyugodjon békében!

TEMETŐI TÁJÉKOZTATÓ

Napjainkban a temetkezési szokások gyökeresen megváltoztak.
Ez a változás összefüggésben van azzal a ténnyel, hogy az emberek életmódja is gyökeres átalakuláson ment keresztül. Egyre többen választják a holttest elhamvasztása után az urnás temetkezési formát.
Plébániánkon az urnatemető kialakításával szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy a templom megszentelt falai között, az altemplomban helyezzék végső nyu­galomra elhunyt szeretteiket.
Az urnatemetővel és a temetőben eltemetettek pontos helyével kapcsolatban információ az Urnairodában kérhető nyitvatartási időben.
Az Urnairoda a Plébánia épületében érhető el.Plébániánkon temetkezési vállalat nem működik, ajánljuk a környékünkön működő temetkezési vállalkozásokat.
A jelenleg hatályos Temetői Szabályzat ITT érhető el. 

Temetési ügyintézés 

Az ügyintézés csak személyesen, vagy írásos megbízás birtokában, megbízott útján történhet. 
A temetések és a temetői ügyek intézésére Plébániánkon két iroda áll szolgálatukra:

URNAIRODA
Ebben az irodában intézzük az urnafülkékkel és a temetési hellyel kapcsolatos teendőket.
Itt történik:
 • Az urnafülkék használati jogának megvásárlása, adminisztrációja. 
 • Személyi adatok nyilvántartásba vétele. 
 • A Befogadó Nyilatkozat kiadása. 
 • A fedlap-feliratozás megbeszélése, és megrendelése. 
 • A temetői nyilvántartás (minden temetőnkben eltemetettről). 
 • Az elhunyt hamvainak átvétele. 
 • Exhumálás utáni elhelyezések adminisztrációja. 
 • A szórásos temetések felvétele
 • Az elhunytak temetési helyéről információkérés. 
 • Az urnatemetővel kapcsolatos egyéb információk adása.
Nyitva tartás:
Kedd 15.00 - 18.00
Csütörtök 15.00 - 18.00
Telefon: +36 1 790 2908 / 12
E-mail: 

PLÉBÁNIA IRODA
Ebben az irodában intézzük a temetési szertartással kapcsolatos teendőket.
Itt történik:
 • A temetési időpont egyeztetése az elhunyt hamvainak szállítási idejének ismeretében. 
 • A temetési szertartás részleteinek egyeztetése. (Ki végzi a temetést (katolikus, református vagy evangélikus szertartás lesz-e?) 
 • Az elhunyt egyházi anyakönyvezése, amennyiben a Szent Adalbert Plébánia területén lakott. 
 • Az Egyházi Törvénykönyv előírása, hogy a temetési szertartás végzésére az elhunyt lakóhelye szerinti plébánia az illetékes. Ott kell kérni a gyász-szertartás végzését. 
 • Egyéb anyagi adminisztráció.
Nyitva tartás:
Kedd 10.15 -12.00 és 16.00-18.00
Csütörtök 10.15 -12.00 és 16.00-18.00
Telefon: +36 1 790 2908 / 11
E-mail: 

TEMETÉSREKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A Szent Adalbert Plébánia temetője egyházi temető, ezért a temetés mindig egyházi szertartás keretén belül történik (katolikus vagy más történelmi keresztény egyház által végzett).
A temetési szertartás, a hamvakat tartalmazó urna ravatalozása a Boldog Meszlényi Zoltán templom altemplomában, az urnatemetőben történik.
A ravatalozást a Plébánia végzi el.
A Boldog Meszlényi Zoltán templom a Szent Adalbert plébánia egyházközségének istentiszteleti életét szolgálja, itt ravatalozásra nincs lehetőség. 

TEMETŐ RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az urnatemetőt mindenki csak saját felelősségére látogathatja!
Az egész urnatemető területén - különösen a lépcsőkön - körültekintően kell közlekedni. A temető területén bekövetkezett balesetekért (pl. elcsúszás, elesés) a Plébánia felelősséget nem vállal.
Az urnatemetőben 10 éven aluli gyermek felügyelet (kísérő) nélkül nem tartózkodhat.
Az urnatemetőbe állatot bevinni, beengedni - a vakvezető kutya kivételével tilos.
Az urnatemetőben a temetési szertartást kivéve, élővirág elhelyezésére nincs mód. A temetési szertartást követő 3. nap a virágokat, az urnatemető rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében eltávolítjuk az urnatemetőből.
A szalagokat nem őrizzük meg.
Az urnatemető rendjének megóvása érdekében az urnafülke fedlapján semmiféle díszítés, virág nem helyezhető el.
A mégis felszerelt akasztók, vázák, képek, virágok, koszorúk eltávolításra kerülnek.
Az urnatemetőben tűzrendészeti és állagmegóvási okok miatt gyertya, mécses gyújtása tilos!
Ezek gyújtására az urnatemető előtt kialakított gyertyagyújtó hely szolgál.
Az urnatemető egész területén tilos a dohányzás, valamint kérjük, hogy mellőzzék a mobiltelefonok használatát!
Temetőnk tisztasága különösen fontos számunkra. Ezért kérjük, hogy a virágok elhelyezésénél mindenkit a jó ízlés, az esztétikum vezéreljen. A hivalkodó, túlzott, vagy egyházi temetőbe nem illő díszítések rombolják a kegyeleti hely egységes arculatát, ezért azokat a temető személyzete eltávolítja.

Az aktuális Plébánialap itt elérhető

Lépj velünk kapcsolatba

Cím:

1119 Budapest, Etele út 3.

Plébánia iroda telefon:

+36 1 790 2908 / 11

Urnatemető iroda telefon:

+36 1 790 2908 / 12

E-mail:

sztadalbertpl@gmail.com

Postai cím:

1509 Budapest Pf. 40

Bankszámla:: 

CIB Bank

Budapest-Lágymányos Szent Adalbert Plébánia

10701094-73967732-51100005

Fotógaléria

Március 19-én, pénteken 16 órakor volt az első koreai szentmise templomunkban.

3월 19일 금요일 오후 4시에 우리 교회에서 첫 한인 미사가 있었습니다.

On Friday, March 19, at 4:00 PM, the first Korean Mass was held at our church.