Liszt Ferenc Kórus

Meghívó megemlékezésre 

A Liszt Ferenc Kórus június 18-án a ½ 11 órai szentmisében emlékezik meg alapító pap karnagyának, Bucsi László atyának halála 25. évfordulójáról. A hálaadó szentmisében jelenlegi és régi kórustagok énekelik Liszt Ferenc: Missa Choralis, Tu es Petrus műveit. 

Bucsi László atya vezényel
Bucsi László atya vezényel

A kórusvezető így invitál a június 18-i ½ 11 órai szentmisére: A Liszt Ferenc Kórusnak volt egy elődje a Pesti Ferences Templomban. Ez 1948-ban alakult újjá, a háború romjain. Lelkesen énekeltek néhány vezetővel. 1954-ben egy akkor szentelt fiatal papot helyezett oda főpásztora, kimondottan azzal a szándékkal, hogy a templom zenei életét fölvirágoztassa. A meglévő kórus mellé hamarosan sokan csatlakoztak. Bucsi László atyának olyan szépen sikerült a "fölvirágoztatás", hogy hamarosan Budapest meghatározó színvonalú együttesévé nevelte énekeseit. 36 éven keresztül töretlen hűségben, minden vasárnap szolgálva a liturgiát, hatalmas repertoárt énekelve működött a Liszt Ferenc Kórus. Bucsi atya hamarosan a legnagyobbakat: Bachot, Lisztet vezényelt nekünk. Közben pedig megszólaltak a klasszikus polifónia mestereinek művei is. Palestrina, Lassus, Victoria miséi és a változó részeket megzenésített zeneszerzők kórusai is. Minden évben Bach passiót énekeltünk, eleinte a János Passiót, később aztán a Máté Passiót, mely a zenék zenéje Bach h-moll miséje mellett. Ezt is sokszor előadtuk szerencsére. A húsvétvasárnapi szentmisét mindig Liszt Ferenc Koronázási Miséjével tettük ünnepélyessé. A zenekar általában az Állami Hangversenyzenekar tagjaiból állt, akik hamar megtapasztalták, hogy ez a reverendában vezénylő pap-karmester egészen fantasztikusan hozza közel hozzájuk a misztériumot. Sugárzó mély hite mindenki számára vonzóvá tette, hogy vele muzsikáljon.

Mindenkit bátorítunk, hogy június 18-án jöjjön el a ½ 11 órai szentmisére, amikor Bucsi atya lelki-szellemi örökösei megemlékeznek halálának 25. évfordulójáról. Összegyűjtjük a régi énekeseket is, hogy az emlékezők nagy családi együttese szólaltassa meg Liszt Ferenc csodálatos Missa Choralis művét. Liszt készült arra, hogy konfráter legyen a Ferences Rendben. Rómában végzett lelkigyakorlatot. Ebben az elmélyült lelkületben írta ezt a miséjét. A Tu es Petrus pedig A Krisztus oratórium hatásos tétele. Ezt énekelte a nagy egyesített kórus mindkét pápai nagymise előtt Budapesten. "Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. És a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. - Simon, János fia, szeretsz engem? Legeltesd bárányaimat! Legeltesd juhaimat! Te erősíted meg testvéreidet. Te Péter vagy és erre a kősziklára építem egyházamat. És a pokol kapui nem vesznek erőt rajta!"

Kedves kórustagok és volt kórustagok! Gyertek, ünnepeljünk együtt! Aki énekelni is jön, jöjjön a 17-i, szombati próbára is, 5-8-ig. Vasárnap pedig 9 órára, beéneklésre gyakorlásra. 

A hálaadó szentmisén szólistáink lesznek: Pokoraczki Panna, Bojta Zsuzsanna, Keresztessy Péter, Dr. Répássy Gábor, Némethi Gábor. 
Orgonán közreműködik: Hajdók Judit. 
A Liszt Ferenc Kórust vezényli: Farkas Mária


Visszatekintés 
Az 1948-ban megalakult vegyeskart ferences testvérek vezették: a római Santa Cecilia akadémián végzett P. Szak Ányos és P. Kamill. Szak Ányos atya ferences rendből történő kilépése után, Gergely Ferenc és Margittay Sándor tartották életben.
1954-ben szentelték pappá Esztergomban dr. Bucsi Lászlót. Bucsi atya kitörölhetetlenül beírta nevét a Pesti Ferences Templom történetébe. Kiváló egyházzenészként máig is élő, Liszt Ferenc kórust alapított, amely a templom liturgiájának szépségét gazdagította. 
A Liszt Ferenc kórus életében sorsfordító volt, amikor vezetőjüket, Bucsi Lászlót 1990 szeptemberében a Külső-ferencvárosi Szent Kereszt plébániára helyezték, majd 1993 szeptemberében a Budafok-belvárosi Szent Lipót templom plébánosává nevezték ki, ahol 1998-ban bekövetkezett haláláig szolgált.
A Liszt Kórus tagjainak többsége 1990 szeptemberében követte vezetőjét. Bucsi László 1998-ban bekövetkezett halála után Farkas Mária karnagy vezetése alatt 2004 novemberéig teljesített liturgiai szolgálatot a kórus a Budafok Belvárosi Szent Lipót Plébániatemplomban. mivel ekkor megszűnt az a szentmise, melyen hetenként énekelt a kórus, ez a kórus szétesésével fenyegetett. 2004. november 28-tól, advent 1. vasárnapjától kezdve a Belvárosi Szent Mihály templom (ismertebb nevén az Angolkisasszonyok temploma) fogadta be a kórust rendszeres zenei liturgiai szolgálatra. 
Közelmúlt és jelen
A kórus életében a templomunkat érintő első nagy eseményre 2015 november 2-án került sor, Mozart: Requiemjével mutatkozott be ekkor a kórus templomunkban. A következő nagy eseményt 2016. Húsvétján a Máté Passió jelentett. Ezt követően, 2016. április 14-én helyezte át a kórus székhelyét végleg a templomunkba.
Énekeljünk az Úrnak
A Liszt Ferenc Kórus szívesen látja együttesében az énekelni szerető és a kottát is kedvelő új énekeseket, akik el tudnak jönni a szombat esti kóruspróbákra 17:00-20:00 óráig és 2-3 hetenként szívesen vállalják a vasárnapi szentmiséken a liturgikus zenei szolgálatot.
Hangszeresek, figyelem!
Örömmel vesszük mindazok jelentkezését, akik hangszereken játszanak. Nekik az énekelt szentmiséinkben kellene játszaniuk, próbákra nem kell járniuk, mert a vasárnapi közös beéneklések alkalmával összepróbálhatjuk azokat a kórusműveket, amelyekhez nagyon szépen illik a hangszeres kíséret!
Mindnyájan azzal a tehetséggel dicsőítjük a Jóistent, amelyt Ő adott nekünk! Akinek a zenei tehetséget adta bőkezűségében, jöjjön közénk, hogy minél többen zenghessük, hogy Ő a Szeretet!!!