URUNK MEGKERESZTELÉSE

2023.01.08

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE


1376. Hirdetéseink    2023. január 8.

1.  Mozgóünnepeink kihirdetése 2023. évre.
Tudjátok meg szeretett testvérek, hogy miként az Úr Krisztus születésének örvendeztünk, úgy most már Isten irgalmából, Megváltónk föltámadásának örömét is meghirdetjük nektek:
Farsang utolsó vasárnapja február 19-én van, évközi 7. vasárnap.
Hamvazó szerda a negyvennapi szent böjt kezdete február 22.
Szigorú böjti nap!
Urunk Jézus Krisztus feltámadását szent örömben április 9-én ünnepeljük.
A mi Urunk Jézus Krisztus mennybemenetelét május 21-én, vasárnap,
Pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelének ünnepét május 28-án ünnepeljük.
A legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepe (Úrnapja) június 11-én van.
December 3. Adventnek, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelének első vasárnapja, kinek tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ámen.
2.  Ezen a héten elkezdődnek a templomi hittanórák.
3.  Akik lakást szeretnének szenteltetni, kérem, jelezzék.
4.  Minden csütörtökön építkezésünk ügyéért mutatok be szentmisét. És kérjük közösen a Boldogságos Szent Szüzet, Szent Adalbert és Boldog Zoltán vértanú püspökeinket, járjanak közbe továbbra is plébánia központunk ügyéért.
5.  Általában szombaton az esti szentmisét azokért mutatom be, akik kapcsolataikkal, imáikkal, és anyagilag is támogatják építkezésünk ügyét.