HÚSVÉT 3. VASÁRNAP

2023.04.23

HÚSVÉT 3. VASÁRNAP

1391. Hirdetéseink    2023. április 23.

1.  Holnap este 7-kor Martos Levente Balázs püspök atya misézik espereskerüle-tünk papságával együtt búcsúnk alkalmából templomunkban. Szeretettel vár-juk a testvéreket az ünnepi szentmisére.

2.  Április 30-án vasárnap fél10-kor Szentatyánk ünnepi szentmisét mutat be a Kossuth téren. A szentmisén regisztráció nélkül a biztonsági ellenőrzést köve-tően lehet részt venni. A kapuk a hajnali óráktól nyitva lesznek, a térre legké-sőbb 8:15-ig lehet belépni. A teret a déli, illetve délkeleti irányból közelítsük majd meg. A térre vihetünk magunkkal: összecsukható, kisméretű zarándok-széket, ill. műanyag palackban vizet. Bővebb információszerzés végett kérjük, nézzék meg a pápalátogatás honlapját: www.ferenc2023.hu.

3.  Hirdetjük, hogy a pápalátogatás programjai miatt a péntek esti és a vasárnap délelőtti szentmisék elmaradnak templomunkban.