ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP

2022.11.20

ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

1369. Hirdetéseink 2022. november 20.

 1. A mai vasárnapon van az országos Szent Erzsébet napi karitász gyűjtés. Köszönjük adományaikat. Isten fizesse meg gondoskodó jóságukat!

 2. A szentmisék végén megáldjuk az Erzsébet kenyereket melyeket a jelenlévő hívek között szétosztunk Szent Erzsébetre emlékezve.

 3. November 25-én, péntek este ¼ 8 -kor, esperes kerületünk papsága közös szentmisét mutat be a tabáni Alexandriai Szent Katalin templomban. Akinek lehetősége van kérem jöjjön el erre a szentmisére. Imádkozzunk közösen az ott élő hívekért és papokért!

 4. A gyermekek jelentkezését várjuk az idei betlehemezéshez, mely deccember 24-én du. 3-kor lesz a templomban. Aki szeretne szerepelni, annak kérjük szülőjét küldjön egy e-mailt - amiben azt is jelzi hány éves a gyermeke - a következő címre: burmok@gmail.com
  A próbák a következő napokon lennének a templomban (az első a Szent Adalbert teremben):
            november 26. szombat 14.00 -15.30
            december 3. szombat 14.00 -15.30
            december 10. szombat 14.00 -15.30
            december 17. szombat 14.00 - 15.30
            december 22. csütörtök 10.00 - 12.00
            december 23. péntek 10.00 -12.00

 5. November 26-án, szombaton délután 5 órakor adventi gyertyagyújtást tartunk a templomtéren. Ekkor áldom meg a családok adventi koszorúit is. Adventi koszorú megáldás vasárnap is lesz a szentmisék végén.

 6. Karácsonyi képeslapok az Esztergomi Keresztény Múzeum anyagából, a sekrestyében, kaphatók. Ha lehet ne szokjanak le arról, hogy az ünnepek alkalmával ha köszöntik egymást és Karácsony diadalát osztják meg szeretteikkel. 

 7. A legszentebb áldozat a szentmise bemutatásával és felajánlásával emlékezhetünk idén is elhunyt szeretteinkre a Novemberi misék" keretében a szokott módon:
          november hónap péntek estéin 6 órakor, vasárnapjain 1/2 11-kor,
          valamint: Karácsony és Húsvét ünnepének másnapján 1/2 11-kor.
  Akikről szeretnének megemlékezni, azok nevét írják fel a kiosztott nyomtatványokra és megtisztelő adományaikkal együtt tegyék borítékba, majd a Mária oltárra kitett kosárkába, vagy hétköznap a sekrestyébe ill. az irodába szíveskedjenek beadni.

 8. Azokat az iskolás korú gyermekeket, akik nincsenek megkeresztelve, nem jártak templomi katekézisre és nem voltak még elsőáldozók, vasárnap a 9 órai szentmisére várjuk szeretettel. 
 9. Bérmálásra való felkészítés is indult plébániánkon csütörtökönként este 7-kor. A legalább 9. évfolyamot kezdő fiatalokat várjuk szeretettel.
 10. Tisztelettel jelezzük, hogy templomunk altemplomában elhunyt szeretteink hamvainak elhelyezésére van lehetőségünk Egyházi szertartás keretében. Az érdeklődőket kedden, csütörtökön, délután 3-6 ig. az urnairodában, és szombaton ½ 4 - ½ 6 között az urnatemetőbe várjuk.