ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

2022.11.13

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

1368. Hirdetéseink 2022. november 13.

 1. A jövő vasárnapi szentmisék végén megáldjuk az Erzsébet kenyereket melyeket a jelenlévő hívek között szétosztunk Szent Erzsébetre emlékezve.

 2. Jövő vasárnap lesz gyűjtés a Karitász javára.

 3. A legszentebb áldozat a szentmise bemutatásával és felajánlásával emlékezhetünk idén is elhunyt szeretteinkre a "Novemberi misék" keretében a szokott módon:

  November hónap péntek estéin 6 órakor, vasárnapjain 1/2 11-kor,
  valamint: Karácsony és Húsvét ünnepének másnapján 1/2 11-kor.
  Akikről szeretnének megemlékezni, azok nevét írják fel a kiosztott nyomtatványokra és megtisztelő adományaikkal együtt tegyék borítékba, majd a Mária oltárra kitett kosárkába, vagy hétköznap a sekrestyébe ill. az irodába szíveskedjenek beadni.

 4. Azokat az iskolás korú gyermekeket, akik nincsenek megkeresztelve, nem jártak templomi katekézisre és nem voltak még elsőáldozók, vasárnap a 9 órai szentmisére várjuk szeretettel.

 5. Bérmálásra való felkészítés is indult plébániánkon csütörtökönként este 7-kor. A legalább 9. évfolyamot kezdő fiatalokat várjuk szeretettel.

 6. Tisztelettel jelezzük, hogy templomunk altemplomában elhunyt szeretteink hamvainak elhelyezésére van lehetőségünk Egyházi szertartás keretében. Az érdeklődőket kedden, csütörtökön, délután 3-6 ig. az urnairodában, és szombaton ½ 4 - ½ 6 között az urnatemetőbe várjuk.

 7. Tudatom a kedves Hívekkel, hogy az elmúlt esztendő személyi jövedelemadó 1%-ról való rendelkezésük jóvoltából Szent Adalbert Misszió Alapítványunk 968 681,-Ft összeget kapott. Hálásan köszönjük ezt a gondoskodást, mellyel segítik Plébániánk ezen missziós, társadalmi kötelezettség vállalását.