ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

2022.10.30

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

1366. Hirdetéseink 2022. október 30.

 1. A héten, október 31-én hétfőn emlékezünk templomszentelésünk 8. évfordulójára. Reggel 8-órakor Boldog Romzsa Tódor vértanú püspök atya közbenjárását kérjük plébániánk híveiért.
  Délután 5-kor a dicsőséges szentolvasót imádkozzuk október utolsó napján.
  Este 6-órakor templomszentelésünk emléknapján a szentmisét Ft. Mohos Gábor püspök atya mutatja be, mely szentmise keretében lesz Főtisztelendő Kelemen László plébánia kormányzó úr ünnepélyes beiktatása.
  Az esti ünnepélyes szentmisére szeretettel várjuk a kedves testvéreket.

 2. November 1-én kedden, Mindenszentek ünnepe parancsolt ünnep, szentmise reggel 7, 8, 9, este 6-kor. Az esti szentmise után Halottak esti szertartás, égőgyertyával a kezünkben imádságos lélekkel emlékezünk kedves elhunytjainkra.

 3. November 2-án szerdán, Halottak napja, reggel 7, 8-kor, este 7-kor elhunyt
  hitoktatókért
  és minden elhunyt testvérünkért mutatunk be szentmisét templomunkban. Az esti szentmisén Liszt Ferenc énekkarunk V.A.Mozart Requiemét énekli. Lásd faliújságon.

 4. Urnatemetőnkben halottak napján, szerdán reggel 9 órakor mutatunk be szentmisét az ott nyugvókért. Akiknek szerettei itt vannak eltemetve, kérem erre a szentmisére jöjjenek. Valamint 10-órától 12. és 16-órától 18 óráig van lehetőség a hozzátartozóknak látogatásra.

 5. A legszentebb áldozat a szentmise bemutatásával és felajánlásával emlékezhetünk idén is elhunyt szeretteinkre a "Novemberi misék" keretében a szokott módon:
  November hónap péntek estéin 6 órakor, vasárnapjain 1/2 11-kor,
  valamint: Karácsony és Húsvét ünnepének másnapján 1/2 11-kor.
  Akikről szeretnének megemlékezni, azok nevét írják fel a kiosztott nyomtatványokra és megtisztelő adományaikkal együtt tegyék borítékba, majd a Mária oltárra kitett kosárkába, vagy hétköznap a sekrestyébe ill. az irodába szíveskedjenek beadni.

 6. Azokat az iskolás korú gyermekeket, akik nincsenek megkeresztelve, nem jártak templomi katekézisre és nem voltak még elsőáldozók, vasárnap a 9 órai szentmisére várjuk szeretettel.

 7. Elsőáldozásra felkészítés hétfőnként du. ½ 5-től. Tájékoztató a sekrestyében kapható.

 8. Bérmálásra való felkészítés is indult plébániánkon csütörtökönként este 7-kor. A legalább 9. évfolyamot kezdő fiatalokat várjuk szeretettel.

 9. Tisztelettel jelzem, hogy templomunk altemplomában elhunyt szeretteink hamvainak elhelyezésére van lehetőségünk Egyházi szertartás keretében. Az érdeklődőket kedden, csütörtökön, délután 3-6 ig. az urnairodában várjuk.