ADVENT I. VASÁRNAP

2022.11.27

ADVENT I. VASÁRNAP

1370. Hirdetéseink   2022. november 27.

 1. Ma advent első vasárnapja van. Az új egyházi év kezdete.
  Az adventi előkészület idején a hétköznapi szentmisék időpontja megváltozik: Hétfő, kedd, szerda, csütörtök és péntek reggel 6 órakor "Roráte szentmise".

  Tehát adventben nem lesznek reggel 7-kor szentmisék.

  A többi szentmise időpontja változatlan marad
  Kérem a kedves Híveket, különösen az ifjúságot, éljenek a megszentelődés ezen lehetőségével. Ebben a szent időben, szentmisével kezdjük napjainkat és így kapcsolódhatunk be az értünk testet öltött Ige megváltó áldozatába. A mi várako- zásunk is ezáltal lesz reményteljes, hiszen Isten üdvöt hozó jósága már megjelent közöttünk, hogy megszentelje életünket.

 2. A tavalyi adventhez hasonlóan idén is szombatonként 5 órakor közösen imádkozunk templomterünkön. Ezzel a várakozó lelkülettel szívünkben készülünk az adventi szent időben Krisztus Urunk születését megünnepelni.

 3. Jövő vasárnap a reggel 8-kor kezdődő szentmisét a Magyar Katolikus Rádió fogja közvetíteni. A közvetítés miatt a 9-es mise 9:15-kor fog kivételesen kezdődni.

 4. Szokás szerint templomunk karácsonyi díszítésére, valamint a szegények karácsonyára gyűjtünk. Kérem, hogy adományaikat a sekrestyébe, vagy az irodába szíveskedjenek átadni. Isten fizesse meg jóságukat!

 5. Karácsonyi képeket nálunk is lehet kapni az irodában. Ezek a képek az Esztergomi Keresztény Múzeum anyagából vannak. Missziót teljesítünk akkor, amikor e képeket küldjük el szeretteinknek, arról nem is beszélve, hogy ezek a valódi ünnepre készítik elő mindazokat, akik kapcsolatba kerülnek velük.