Könyörgés nemzetünkért

Irgalmas Istenünk!


Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk által terjesztjük eléd kérésünket az Ő közbenjárását kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek és boldogok, köztük az engesztelésben példaképeink: Árpádházi Szent Margit és Esztergomi Boldog Özséb könyörgéseivel, akik hisszük, hogy állandóan közbenjárnak értünk Nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez. Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbocsátottál Péternek, a tékozló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak bűnbánatuk miatt, úgy töröld el tartozásunkat és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól. Könyörülj meg Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek. Add meg nekik a megtérés kegyelmét, hogy felismerjék bűneiket és többé ne vétkezzenek.
Fogadd el engesztelésünket elsősorban népünk, de minden ember vétkeiért is. Azokért és azok helyett:
- akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és nem is akarnak ismerni Téged
- Kérünk Téged hallgass meg minket
- akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trágár módon káromolnak
- Kérünk Téged hallgass meg minket
- akiknek a test, a pénz, az alkohol, és a kábítószer az istenük
- Kérünk Téged hallgass meg minket
- akik házasságtörésben élnek
- Kérünk Téged hallgass meg minket
- akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod a házasságukat
- Kérünk Téged hallgass meg minket
- akik magzatgyilkosságot követnek el
- Kérünk Téged hallgass meg minket
- akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják
- Kérünk Téged hallgass meg minket
- akik nem akarnak dolgozni csak élősködnek
- Kérünk Téged hallgass meg minket
- akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, megcsalnak, kihasználnak, üldöznek
- Kérünk Téged hallgass meg minket
- akik mások életére törnek
- Kérünk Téged hallgass meg minket
- akik önkezükkel vetnek véget életüknek
- Kérünk Téged hallgass meg minket
- akik Egyházadat megvetik és akik a sátánt szolgálják
- Kérünk Téged hallgass meg minket.
Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért! Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben megbántanak. Urunk, kérünk irgalmazz nekünk!
Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk!
Urunk, mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért!
Miatyánk,... Üdvözlégy,... Dicsőség