Könyörgés a békéért

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
a Boldogságos Szűz Mária
legyen a mi Közbenjárónk. 
Amen.