Mozgó ünnepeink és általános információk


Mozgó ünnepeink 2024-ben
Tudjátok meg szeretett testvérek, hogy miként az Úr Krisztus születésének örvendeztünk, úgy most már Isten irgalmából, Megváltónk föltámadásának örömét is meghirdetjük nektek:
Február 11. (évközi 6. vasárnap): Farsang utolsó vasárnapja.
Február 14. Hamvazószerda: a negyvennapi szent böjt kezdete. Szigorú böjti nap!
Március 29. Nagypéntek: Jézus kereszhalálának napja. Szigorú böjti nap! 
Március 31. Húsvét: Urunk Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe.
Május 21-én a mi Urunk Jézus Krisztus mennybemenetelét ünnepeljük.
Május 28. Pünkösd: a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük.
Június 2. Úrnapja: a legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepe.
December 1. Advent: a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelének első vasárnapja, kinek tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ámen.
Templom nyitvatartása
Nyitás félórával a reggeli mise előtt, zárás 18 órakor vagy az esti misét követően.
Szentségimádás
Szentségimádásra mindennap van lehetőség a reggeli misét követően 18 óráig.
Gyóntatás
Gyóntatásra általában a szentmisék előtt 1/4 órával van lehetőség. Az ettől eltérő gyóntatási rend külön kerül meghirdetésre.
Keresztúti ájtatosság
Nagyböjt péntekjein 17 órakor, Nagypénteken 15 órakor.
Májusi Litánia és Októberi Rózsafüzér
Külön kerül meghirdetésre
Beteglátogatás
Minden első pénteken és a nagyobb ünnepek előtt, illetve megbeszélés alapján.