Nyilvános működésének kezdetén

2023.01.22

Nyilvános működésének kezdetén Jézus ezt hirdette: Isten országába az léphet, aki bűnbánatot tart és megtér. A megtérésre egész életünk folyamán szükségünk van. Állandóan építenünk kell lelkünkben Isten országát. Ezek eszközei: a hitből fakadó imádság, az egyetértésre törekvő testvéri szeretet és Krisztus hűséges követése.