ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP   MISSZIÓS VASÁRNAP 

2022.10.23

1365. Hirdetéseink 2022. október 23.

 1. A mai vasárnap a missziók javára gyűjtünk. Isten fizesse meg adományaikat.

 2. A legszentebb áldozat a szentmise bemutatásával és felajánlásával emlékezhetünk idén is elhunyt szeretteinkre a "Novemberi misék" keretében a szokott módon:
  november 1-én Mindenszentek ünnepén, az esti 6 órai,
  november 2-án, Halottak napján a reggel 8 órai szentmisén.
  November hónap péntek estéin 6 órakor, vasárnapjain 1/2 11-kor,
  valamint: Karácsony és Húsvét ünnepének másnapján 1/2 11-kor.
  Akikről szeretnének megemlékezni, azok nevét írják fel a kiosztott nyomtatványokra és megtisztelő adományaikkal együtt tegyék borítékba, majd a Mária oltárra kitett kosárkába, vagy hétköznap a sekrestyébe ill. az irodába szíveskedjenek beadni.

 3. A jövő héten, október 31-én hétfőn emlékezünk templomszentelésünk 8. évfordulójára. Reggel 8-kor és este 6-kor lesznek a szentmisék.
  Az esti szentmisét Ft. Mohos Gábor püspök atya mutatja be, mely szentmise keretében lesz Laci atya beiktatása, mely szentmisére várjuk a testvéreket.

 4. Október a rózsafüzér hónapja. Imádkozzuk együtt Égi Édesanyánk közbenjárását kérve az imádságot hétfőtől péntekig du. 5-kor.

 5. Azokat az iskolás korú gyermekeket, akik nincsenek megkeresztelve, nem jártak templomi katekézisre és nem voltak még elsőáldozók, vasárnap a 9 órai szentmisére várjuk szeretettel.

 6. Elsőáldozásra felkészítés hétfőnként du. ½ 5-től. Tájékoztató a sekrestyében kapható.

 7. Bérmálásra való felkészítés is indult plébániánkon csütörtökönként este 7-kor. A legalább 9. évfolyamot kezdő fiatalokat várjuk szeretettel.

 8. Tisztelettel jelzem, hogy templomunk altemplomában elhunyt szeretteink hamvainak elhelyezésére van lehetőségünk Egyházi szertartás keretében. Az érdeklődőket kedden, csütörtökön, délután 3-6 ig. az urnairodában várjuk.